Xử lý Lỗi một cách vi diệu trong SWIFT – iOS

Có 2 file playgrounds trong bài Tutorial này, mỗi file cho mỗi section. Tải: Avoiding Errors with nil – Starter.playground Avoiding Errors with Custom Handling – Starter.playground. Mở file Avoiding Errors with nil bằng Xcode. Đọc sơ một lượt code, các bạn sẽ thấy một vài class, struct và enum chứa đựng phép thuật trong Tutorial này đấy. … Continue reading Xử lý Lỗi một cách vi diệu trong SWIFT – iOS

Advertisements

Java đang làm chậm sự phát triển của Android và Kotlin không phải là câu trả lời

Tôi đang ngồi nghiên cứu, trong căn phòng tối và hoàn toàn tĩnh lặng. Tôi đang chìm đắm trong dòng chảy sáng tạo, gõ những dòng code cuối cùng cho trò chơi Chromecast mới của tôi. Tôi bấm build và một âm thanh lạ kỳ phủ đầy căn phòng. Cái âm thanh kỳ lạ ấy … Continue reading Java đang làm chậm sự phát triển của Android và Kotlin không phải là câu trả lời